Chat / support@radicenter.eu

MultiPHP Virtualmin serverites

Paar VPS klienti on uurinud, et kuidas saada mitu erinevat PHP versiooni VirtualMin tarkvaraga serveritesseSelline võimalus oleks olemas PHPFarm nimelise tarkvaraga (Järgnev on läbi testitud Ubuntu 14.04 LTS OS’iga).
PHPFarm ametlik leht: http://sourceforge.net/projects/phpfarm/
Siin õpetuses kasutatud: https://gist.github.com/jbinfo/d297fcfdb151e25a299c
Githubis PHPFarm: https://github.com/cweiske/phpfarm

1. Uuendage serveri tarkvara:

apt-get update
apt-get upgrade

2. Installige vajaminev lisatarkvara:

apt-get install -y build-essential git

3. Kloonige PHPFarm repo GitHubist /opt kausta:

cd /opt
git clone git://git.code.sf.net/p/phpfarm/code phpfarm

4. Installime vajamineva lisatarkvara vajadusel (antud kood kontrollib ja uuendab vajadusel tarkvara)

apt-get install -y libxml2 libxml2-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev pkg-config libicu-dev libmcrypt-dev php5-dev libgeoip-dev libmagickwand-dev libjpeg-dev libpng12-dev libmysqlclient-dev mcrypt

5. Ennem PHP versiooni installimist kontrollime config faili:

nano /opt/phpfarm/src/options.sh

Näidiskood võiks olla selline (vajadusel saate kindlasti eemaldada/juurde lisada erinevaid mooduleid):
#!/bin/bash
# You can override config options very easily.
# Just create a custom options file; it may be version specific:
# - custom-options.sh
# - custom-options-5.sh
# - custom-options-5.3.sh
# - custom-options-5.3.1.sh
#
# Don't touch this file here - it would prevent you to just "svn up"
# your phpfarm source code.

version=$1
vmajor=$2
vminor=$3
vpatch=$4

#gcov='--enable-gcov'
configoptions="\
--enable-bcmath \
--with-mysqli \
--with-mysql \
--with-curl \
--with-png \
--with-gd \
--enable-gd-native-ttf \
--enable-calendar \
--enable-exif \
--enable-ftp \
--enable-mbstring \
--enable-pcntl \
--enable-soap \
--with-pdo-mysql \
--enable-sockets \
--enable-sqlite-utf8 \
--enable-wddx \
--enable-zip \
--with-openssl \
--with-jpeg-dir=/usr/lib \
--with-zlib \
--with-gettext \
--with-mcrypt \
$gcov"

echo $version $vmajor $vminor $vpatch

custom="custom-options.sh"
[ -f $custom ] && source "$custom" $version $vmajor $vminor $vpatch
custom="custom-options-$vmajor.sh"
[ -f $custom ] && source "$custom" $version $vmajor $vminor $vpatch
custom="custom-options-$vmajor.$vminor.sh"
[ -f $custom ] && source "$custom" $version $vmajor $vminor $vpatch
custom="custom-options-$vmajor.$vminor.$vpatch.sh"
[ -f $custom ] && source "$custom" $version $vmajor $vminor $vpatch

NB! Kui soovite nö. custom confi, saate selle lisada vastavasse faili kujul: custom-options-5.3.1.sh nagu kirjeldatud õpetuses.
6. Genereerime Virtualmin jaoks vajaliku kataloogi:

 mkdir /opt/rh

7. Muudame config scripti vastavalt et genereritaks VirtualMin jaoks vajalik path vastavalt PHP versioonidele:

vi /opt/phpfarm/src/compile.sh

Lisame sinna faili lõppu rea:

ln -s "$instdir" "/opt/rh/php$vmajor$vminor"

Väljumiseks ja salvestamiseks failist:

:wq

8. Installime php vastavalt versioonisoovile:

cd /opt/phpfarm/src
./compile.sh 5.5.28

Või

./compile.sh 5.3.29

Toetatud versioone ja nende alamversioone näete lehelt: https://secure.php.net/supported-versions.php
Vanu ja mittetoetatud versioone leiate lehelt: https://secure.php.net/eol.php
9. Värskendame Virtualmin serveri konfi, et leitaks kõik vajalikud PHP versioonid:
System Settings -> Re-Check Configuration
10. Virtualmin käsitleb tavaliselt automaatselt uusimat PHP versiooni – kui te tahate seda muuta, tuleks see vahetada:
System Settings -> Server Templates -> Default Settings -> Apache Website Muutes “Default PHP version” vastavusse teie soovidega.
Olemasoleva Virtuaalserveri PHP versiooni saate hallata, valides VirtualMin alt rippmenüüst vastava serveri, ning minnes: Server Configuration -> PHP Versions

PHP versiooni vahetamine serveri poolel (konsoolis)

Tuleks lisada vajalik installatsioonikaust oma profiilile:

export PATH="/opt/phpfarm/inst/bin:$PATH"

Näidisõpetus:
$ switch-phpfarm
Switch the currently active PHP version of phpfarm
Available versions:
* 5.2.17
5.3.16
5.4.6

$ switch-phpfarm 5.4.6
Setting active PHP version to 5.4.6
PHP 5.4.6 (cli) (built: Sep 13 2012 11:24:56)

$ switch-phpfarm
Switch the currently active PHP version of phpfarm
Available versions:
5.2.17
5.3.16
* 5.4.6

Võimalikud vead:

Võimalikele veateadetele leiate reeglina lahenduse lehtedelt:
http://crybit.com/20-common-php-compilation-errors-and-fix-unix/ (NB! Kuna antud juhul on tegemist Ubuntu mitte lingil olevas õpetuses näidatud CentOs’iga, tuleks librarydel asendada “-devel” sõnaga “-dev”)
http://zgadzaj.com/how-to-install-php-53-and-52-together-on-ubuntu-1204

PHP lisamoodulite installimine vastavalt vajadusele

Näidisõpetus on välja toodud lehel: http://cweiske.de/tagebuch/phpfarm-install-extensions.htm

Comments are currently closed.

See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.