Webmaili kasutamine

Radicenteri klientidel on võimalik kasutada oma e-posti teenust igal pool, kus on olemas internetiühendus. Webmaili-teenust on võimalik kasutada kahe rakenduse – Horde Webmail ja Roundcube abil. Mõlemad rakendused on töökindlad ja turvalised ning võimalik kasutada ka eestikeelse kasutajaliidesega.
Kasutajatunnuseks on alati e-posti aadress kujul teie.nimi@domeen.ee

1. Webmaili aadress
2. Lisavõimalustega kasutajamenüü
– Paroolivahetus
– Automaatvastused
– Muu seadme seadistused

1. Webmaili aadress

Webmaili kasutamiseks tuleks aadressireale sisestada aadress kujul kas:
1. https://webmail.teiedomeeninimi.tld
(kus siis teiedomeeninimi.tld tuleks asendada enda domeeninimega (ilma WWW eesliiteta!))
2. https://teiedomeeninimi.tld/webmail
(kus siis teiedomeeninimi.tld tuleks asendada enda domeeninimega (ilma WWW eesliiteta!))
3. https://teiedomeeninimi.tld:2096
(kus siis teiedomeeninimi.tld tuleks asendada enda domeeninimega (ilma WWW eesliiteta!))
4. https://cpX.radicenter.eu:2096
(kus siis cpX on teie veebimajutuse serveri eesliide (kas cpa,cpb,cpc,…, jne.))

2. Lisavõimalustega kasutajamenüü

Logides webmaili sisse on üleval paremal nurgas “LOGOUT” nupu kõrval Teie mailiaadressile klikkides ligipääs nö. kasutajamenüüle, kus saab hõlpsasti määrata lisatoiminguid Teie mailikontol (puhkuseteated, filtrid, alternatiivne e-mail, paroolivahetus jne.)


1. Paroolivahetus
– Klikkige webmailis kasutajamenüül (oma mailiaadressil) ja valige “Password & Security”
– Sisestage 2x uut parooli ja vajutage “Save”
NB! Uus parool peab olema turbeskooriga 65% sajast või suurem! Turbeskoori näitab numbriliselt “Password Strength” kohas

2. Automaatvastused / puhkuseteated
– Klikkige webmailis kasutajamenüül (oma mailiaadressil) ja valige “Autoresponders”
– Saate muuta olemasolevat, klikkides mailiaadressi real olevat “manage” nuppu või kui Teil ei ole automaatvastuseid varasemalt, siis luua uue “Add autoresponder” nupu kaudu.
Luues uue:
1. Interval on soovitatav jätta mitte väiksem kui numbriliselt 24
2. From väljale kopeerige oma mailiaadress
3. Subject väljale pange teate pealkiri
(Näitena teile saadetud kirja pealkirja kaasamisel vastussõnumis peaks see olema kujul: “Tagasiside mailile %subject%” kus siis süsteem automaatselt vahetab %subject% määrangu sissetulnud maili pealkirja vastu)
4. Kui Teie kiri sisaldab HTML’i klikkige kastil “This message contains HTML”
5. Body väljale kirjutage oma soovitud teade
6. Start väljal immediately tähendab kohest aktiveerumist peale salvestamist, kuid võite määrata ka omale sobivama ajaraami teate aktiveerumisele “custom” lingi alt!
7. Stop väljal Never tähendab, et teadete vastusaatmist ei lõpetata kunagi peale salvestamist, kuid võite määrata ka omale sobivama ajaraami teate viimasele saatmistähtajale vastusena “custom” lingi alt!
8. Kliki nupule “Create/Modify” teate aktiveerimiseks ja salvestamiseks.
Vastavale ennem määratud ajaraamile, näiteks 24 numbrilise väärtuse korral, kui sama saatja saadab teile kirja, saab ta 1x ööpäevas tagasi vastussõnumi Teie automaatteatega)


3. Muu seadme seadistused
– Klikkige webmailis kasutajamenüül (oma mailiaadressil) ja valige “Configure Mail Client”
Antud lehel on võimalik alla laadida erinevaid automaatseid seadeid vastavalt konkreetsele süsteemi ja rakenduse versioonile, kui ka lehe allosas näeb ära nii SSL kui ka mitte-SSL seaded Teie lokaalse mailirakenduse jaoks!
NB! Kui Teil on kasutusel vanem seade või ei ole seadet ja/või selle rakendusi uuendanud, võib tekkida olukord, kus Teie seade ei oska korrektsete turva-algoritmidega autentida ja seega peaks kasutama mitte-SSL sätteid. (mitte-SSL korral PEAB ühendus alati toimima!)

Comments are currently closed.