DomPDF lisaosa ja 500 Error

Eelmise nädala lõpus toimus automaatne süsteemiuuendus, kus sai turvapaigad/uuendused ka libxml. Selle nädala algusest on osad kliendid meid teavitanud, et DomPDF lisaosa ei suuda enam normaalselt PDF faile genereerida vaid annab enamus juhtudel veateate “500 – Server Error”. Serveri veaga siinkohal tegemist siiski ei ole vaid tegemist on DomPDF enda funktsionaalsuse tõrkega. Selle kohta on olemas juba ka varasem bugiraport DomPDF arendajale:
2017-06-16 – Whitespace inside HTML tag breaks rendering #1494

Kuidas toimida, millised oleksid lahendused?

1. WordPressi korral:
Tuleks lisada filter wordpressile:

add_filter( 'wpo_wcpdf_dompdf_options', 'wpo_wcpdf_dompdf_options_custom', 10, 1 );
function wpo_wcpdf_dompdf_options_custom($options) {
	$options['isHtml5ParserEnabled'] = true;
	return $options;
}

2. Eraldiseisva DomPDF lisaosa korral:
Tuleks uuema DomPDF lisaosa sätetes määrata vaikimisi HTML5Parser toimivaks:

$options['enable_html5_parser'] = true;

Või vanema domPDF lisaosa korral:

$options->set('enable_html5_parser', true);

3. Laravel domPDF korral:
Laraveli domPDF lisaosa kohta on tehtud erinevaid lahendeid ja vearaporteid – need on leitavad lehelt:
https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf/issues
Olenevalt kasutuses olevast versioonist, on osadel juhtudel aidanud CSS’i muutmine body-> table kuva puhul, ehk selle välja kommenteerimine, teistel juhtudel uue config’u loomine, kus HTML5Parser on väärtusega true ning cahce (vahemälu) tühjendamine ennem ning peale seda muudatust.

Comments are currently closed.