Chat / support@radicenter.eu

Olete saanud kirja “Domeen ……..ee on kustutusmenetluses / …”

Eesti Interneti Sihtasutus (EIS), kes haldab .EE tsoonis domeene (.EE domeeniregister) kontrollib lisaks registripidajatele (sh. Radicenter) domeeninime andmeid registris. Kui automaatsete kontrollide käigus selgub andmetes ebakõla / andmed ei vasta tegelikkusele (näitena: jur. omanik/adminkontakt on äriregistrist kustutatud) võib algatada domeeniregistri süsteem automaatse kustutusmenetluse, teavitades sellest ka domeeniomanikku, saates domeeniomaniku domeeniregistris olevale e-mailile vastavad teavituskirjad. Antud toiming (kustutusmenetlus) on alustatud domeeniregistri (EIS) poolt ja on kooskõlas domeenireeglistikuga kus domeeniomanik (registreerija) on kohustatud esitama domeeniregistrile (EIS) registripidaja (Radicenter) kaudu korrektsed andmed mis tagavad ka domeeninime toimivuse. Domeeni kustutamismenetluse peatab domeeni õigusjärglase poolt esitatud domeeni üleandmist tõendava dokumendi esitamine registripidajale (Radicenter) mõistliku aja jooksul.

1. Lisainfo
2. Kuidas toimida edasi?
– Juriidiline isik
– Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
3. Küsimused/Vastused

1. Lisainfo

– Kui olete saanud alloleva näidisega sarnase kirja Eesti Interneti Sihtasutuselt (EIS) aadressilt noreply@internet.ee :

Lugupeetud domeeni minudomeen.ee registreerija/halduskontakt

Eesti Interneti Sihtasutusele on saanud teatavaks, et juriidiline isik registrikoodiga 12345678 on äriregistrist kustutatud.

Kuna äriregistrist kustutatud juriidiline isik ei saa olla domeeni registreerijaks, algas domeeni minudomeen.ee suhtes 30 päevane kustutusmenetlus. Menetluse käigus on domeen internetis kättesaadav.

Domeeni suhtes õigust omaval isikul on võimalus esitada domeeni minudomeen.ee registripidajale Radicenter OÜ domeeni üleandmise taotlus koos seda tõendava dokumendiga.

Kui üleandmine ei ole 30 päeva jooksul toimunud, läheb domeen toonekurg.ee 1900-01-01 domeenioksjonile .ee oksjonikeskkonda. Juhul kui domeenile minudomeen.ee ei tehta oksjonil 24h möödudes pakkumist, domeen vabaneb ja on registreerimiseks vabalt kättesaadav kõigile huvilistele. Muude võimalike oksjoni tulemuste kohta loe siit.

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust oma registripidajaga:

Radicenter OÜ
Email: tugi@radicenter.ee
Telefon: +372 5058656
Veebileht: https://www.radicenter.ee

Lugupidamisega
Eesti Interneti Sihtasutus
…..

– Kui kontrollite lehelt: http://whois.tld.ee/ oma domeeni ning domeeni staatuseks on:

serverForceDelete
serverRenewProhibited
serverTransferProhibited
serverUpdateProhibited
pendingDelete
serverManualInzone

On Teie domeeniga toimingud .EE domeenide pearegistri poolt kooskõlas domeenireeglistikuga piiratud (seoses ebatäpsete andmete esinemisega domeeninime kohta registris) ja domeeninimi on kustutusmenetluses.
Domeeni kustutamismenetluse peatab domeeni õigusjärglase poolt esitatud domeeni üleandmist tõendava dokumendi esitamine registripidajale (Radicenter) mõistliku aja jooksul.

2. Kuidas toimida edasi?

Domeeni kustutamismenetluse peatab domeeni õigusjärglase poolt esitatud domeeni üleandmist tõendava dokumendi esitamine registripidajale (Radicenter) mõistliku aja jooksul. Mõistlik aeg oleks 3-5 tööpäeva jooksul, enne domeeni kustutusmenetluse lõpu tähtaega!

NB! Väljaspool klienditeeninduse tööaega tuleb saata esmakordne omanikuvahetuse tahte/sooviavaldus mailile tugi@radicenter.ee ja sama kirja koopia reale lisada info@internet.ee tagamaks kustutusmenetluse esmakordne ajutine peatamine.
(Peale seda (kui mail on korrektselt saadetud korrektsetele mailidele ja seega EIS on kustutusmenetluse peatanud) võtab Teiega ühendust edasistes toimingutes juba Radicenteri kasutajatugi domeeninime omanikuvahetuse kohta.)


1. Juriidiline isik
Äriregistrist kustutatud juriidiline isik vana domeeniomanikuna:
1. Saadab Radicenterile maili teel vabas vormis domeeni loovutamise/müügi akti/dokumendi/avalduse koopia, mis on (digi)allkirjastatud nii vana kui uue domeeniomaniku poolt enne vana domeeniomaniku äriregistrist kustutamise kuupäeva.
NB! Vastav dokument PEAB olema skännitud (PDF) / pildistatud (JPG / PNG) täiskujul ja sellise resolutsiooniga, mis on normaalselt tuvastatav/loetav “tavaekraaniga”.
(Kui digiallkirjastatud, siis kas BDoc, asice (erandjuhul ka DDoc) kujul – Digiallkirjastatud Docx formaadis “konteiner” ei sobi!)
2. Radicenter avaldab vastava dokumendi alusel domeeniregistrile soovi kustutusmenetluse peatamiseks.
3. Domeeniregister peatab dokumendi sobivusel domeeni kustutusmenetluse ja Radicenter alustab domeeni uue omaniku soovil domeeni omanikuvahetust.
4. Uus omanik digiallkirjastab domeeniomaniku vahetustaotluse ja edastab selle Radicenterile maili teel.
5. Radicenter sooritab domeeniomaniku vahetuse ja teavitab sellest klienti.

2. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
Füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud domeeni on võimalik
üle anda samanimelisele füüsilisele isikule.
1. Sama füüsiline isik esitab registripidajale (Radicenter) digitaalselt allkirjastatud avaldus, mille kohaselt füüsiline isik taotleb füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud domeeni üleandmist.
– Avalduses märkida ka füüsilise isiku isikukood, kellele domeeni üleandmist taotletakse.
– Lisada ka Äriregistri väljatrükk kustutatud äriisiku andmete kohta
2. Registripidaja (Radicenter) lisab selle dokumendi oma süsteemi ning annab domeeniregistrile (EIS) sellest teada.
3. Domeeniregister eemaldab domeenilt blokeeringu
4. Radicenter sooritab omanikuvahetuse

Lisaks oleks hea, kui saaksite saata kohe kaasa ka info uue omaniku kohta:

Omaniku nimi (Äri- või eranimi):
Omaniku kood (ariregistri- või isikukood):
Omaniku aadress:
Omaniku telefon:
Omaniku e-mail:

3. Küsimused/Vastused

K: Domeen kuulus küll varasemalt Teisele firmale, kuid ma olen koguaeg tasunud ju selle domeeninime eest oma firma alt, kas ma ei olegi domeeni omanik?
V: Domeeninime eest tasumine ei tõesta domeeninime omandit/õigusjärgsust. Domeeninime omandit/õigusjärgsust tõestab domeeniregistris olev info ning lisaks vastav dokument/akt/avaldus, kui domeeninimi on üle antud õigusjärglasele/uuele omanikule enne vana omaniku toimivuse lõppemist.

K: “Te palusite ju domeeniregistril peatada domeeni kustutusmenetluse – miks minu domeen kustunud on?”
V: Me saame paluda vastava avalduse alusel domeeninime ajutist kustutusmenetluse peatamist .EE domeeniregistrilt (EIS). Reeglina peatatakse kustutusmenetlus samal päeval peale meiepoolse palve esitamist. Edasi saadame domeeniomanikule korrektsed juhised toimimiseks andmete korrigeerimiseks domeeniregistris. Kui domeeniomanik mõistliku aja jooksul (ca. 15 päeva) ei soovi oma andmeid domeeniregistris korrigeerida – jätkub .ee domeeniregistri (EIS) poolt kustutusmenetlus automaatselt!
Domeeninime ajutine kustutusmenetluse peatamine ei taga domeeninime kehtivuse püsimist, kui puuduvad domeeninime omaniku poolsed täiendavad tegevused!

, , , , ,

Comments are currently closed.

See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.