WordPress Lisaturve – Sucuri Security

Sucuri Security poolt on loodud WP täiendavaks turbeks üks tore ja asjalik rakendus: Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Hardening
Antud rakendus on tasuta ning “tavakasutajale” lihtne kasutada. Antud rakendus annab piisavaid turvasoovituse WP täiendava turbe tagamiseks ning suudab neid ka rakendada kui kasutaja seda soovib. Samuti on võimalik määrata teavitused maili teel, kui lehel midagi muutuma peaks ilma peakasutaja teadmata.

Comments are currently closed.