Chat / support@radicenter.eu

PHP seadistamine / php.ini määrangute muutmine

PHP konfiguratsioonifaili PHP.ini määranguid on võimalik kasutajal ise muuta.

1. PHP seadistamine/muutmine (üldine ja näited)
2. SOAP protokoll ja veateated


suPHP:
Kui teie koduleht asub suPHP serveril, on võimalik muuta neid määranguid php failis (reeglina teie scripti konfig failis) käsuga:

ini_set('vajalik_muudatus');

Rohkem infot SIIT

Samuti ka .htaccess failiga:
Muutmine toimub läbi .htaccess faili. Kui soovite, et muudatused kehtiksid kõikidele kataloogidele, siis paigutage .htaccess fail veebilehe juurkataloogi.

Kõige sagemini soovitakse muuta järgmisi määranguid:

max_execution_time Määrab ajapiirangu (sekundites) PHP skriptide jaoks. Kui PHP skript jookseb kauem kui max_execution_time, katkestatakse see. Vaikimisi 60 sekundit.

max_input_time Määrab ajapiirangu (sekundites) andmete vastuvõtmiseks (üldjuhul POST meetodiga). Kui soovite PHP kaudu üles laadida suuri faile, siis veenduge, et max_input_time ei segaks protsessi liigmadala ajapiiranguga. Vaikimisi 60 sekundit.

memory_limit Määrab maksimaalse mälukoguse (baitides), mida iga PHP skript võib kasutada. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

upload_max_filesize Määrab, kui suures mahus (baitides) faile on võimalik PHP kaudu üles laadida. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 32M.

post_max_size Määrab maksimaalse suuruse (baitides) POST meetodi kaudu andmete vastuvõtmiseks. Peab olema vähemalt sama suur, kuid soovitatavalt suurem kui upload_max_filesize. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

register_globals Määrab, kas GET ja POST meetodi kaudu sisenevad muutujad defineeritakse globaalsete muutujatena või mitte (loogikaline väärtus: 1/0 või on/off). Soovitame tungivalt määrata register_globals väärtuseks off ja kasutada vaid $_GET ning $_POST globaalseid massiive muutujatele ligipääsemiseks, kuna see tagab oluliselt kõrgema turvalisuse.

PHP süsteemimuutujate muutmine läbi .htaccess faili toimub järgnevalt.
Boolean tüüpi määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_flag.
Näide:

php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off

Boolean tüüpi väärtuste jaoks on muutujad 0 ja 1 või on ja off.
Teiste määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_value.
Näide:

php_value upload_max_filesize 20M

PHP konfiguratsioonifailis kasutatavatest määrangutest saab lähemalt lugeda siit:
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

SOAP protokoll ja veateated

Kui juhtub et peale teiepoolse tarkvara uuendamist või kui on tegemist suurte XML failide laadimisega – üle SOAP protokolli, saate veateate juskui ühendus oleks aegunud või ei lae korralikult ära toodete nimekirja, soovitaksin kasutada õpetust/juhendit lehelt: PHP soap extension error: Error Fetching http headers (kuigi antud lehel räägitakse headeritest on antud lahendus toiminud ka timeoutide korral suurte failidega.)

Märksõnad:

$client = new SoapClient($wsdl, array("connection_timeout"=>15));
ini_set('default_socket_timeout', 180);

Comments are currently closed.

See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.