Chat / support@radicenter.eu

PHP seadistamine / php.ini määrangute muutmine

PHP konfiguratsioonifaili PHP.ini määranguid on võimalik kasutajal ise muuta.

1. PHP seadistamine/muutmine (üldine ja näited)
2. SOAP protokoll ja veateated


cPanel serveril on võimalik muuta neid määranguid php failis, .htaccessiga või vastavalt PHP versioonile domeenil cPanel kaudu.

1. cPanel serveril vastavalt domeenile ja PHP versioonile:
– Logi sisse cPanel halduspaneeli
– SOFTWARE -> MultiPHP INI Editor -> Basic Mode (kui soovite muuta põhimuutujaid) -> Selekteeri domeen -> Vii sisse soovitud muudatused ja salvesta.
– SOFTWARE -> MultiPHP INI Editor -> Editor Mode (kui soovite muuta/lisada erinevaid PHP määranguid) -> Selekteeri domeen -> Vii sisse soovitud muudatused ja salvesta.

2. PHP failis käsuga (reeglina teie scripti konfig failis):

ini_set('vajalik_muudatus');

Rohkem infot SIIT

3. .htaccess failiga:
Muutmine toimub läbi .htaccess faili. Kui soovite, et muudatused kehtiksid kõikidele kataloogidele, siis paigutage .htaccess fail veebilehe juurkataloogi.

PHP süsteemimuutujate muutmine läbi .htaccess faili toimub järgnevalt.
Boolean tüüpi määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_flag.
Näide:

php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off

Boolean tüüpi väärtuste jaoks on muutujad 0 ja 1 või on ja off.
Teiste määrangute seadistamine toimub direktiiviga php_value.
Näide:

php_value upload_max_filesize 20M

PHP konfiguratsioonifailis kasutatavatest määrangutest saab lähemalt lugeda siit:
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

Kõige sagemini soovitakse muuta järgmisi määranguid:

max_execution_time Määrab ajapiirangu (sekundites) PHP skriptide jaoks. Kui PHP skript jookseb kauem kui max_execution_time, katkestatakse see. Vaikimisi 60 sekundit.

max_input_time Määrab ajapiirangu (sekundites) andmete vastuvõtmiseks (üldjuhul POST meetodiga). Kui soovite PHP kaudu üles laadida suuri faile, siis veenduge, et max_input_time ei segaks protsessi liigmadala ajapiiranguga. Vaikimisi 60 sekundit.

memory_limit Määrab maksimaalse mälukoguse (baitides), mida iga PHP skript võib kasutada. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

upload_max_filesize Määrab, kui suures mahus (baitides) faile on võimalik PHP kaudu üles laadida. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 32M.

post_max_size Määrab maksimaalse suuruse (baitides) POST meetodi kaudu andmete vastuvõtmiseks. Peab olema vähemalt sama suur, kuid soovitatavalt suurem kui upload_max_filesize. Kui soovite kasutada suuremaid ühikuid kui bait (mis on ka eeldatav), siis kirjutage numbri järgi täht K (kilobait) või M (megabait). Vaikimisi 48M.

register_globals Määrab, kas GET ja POST meetodi kaudu sisenevad muutujad defineeritakse globaalsete muutujatena või mitte (loogikaline väärtus: 1/0 või on/off). Soovitame tungivalt määrata register_globals väärtuseks off ja kasutada vaid $_GET ning $_POST globaalseid massiive muutujatele ligipääsemiseks, kuna see tagab oluliselt kõrgema turvalisuse.

SOAP protokoll ja veateated

Kui juhtub et peale teiepoolse tarkvara uuendamist või kui on tegemist suurte XML failide laadimisega – üle SOAP protokolli, saate veateate juskui ühendus oleks aegunud või ei lae korralikult ära toodete nimekirja, soovitaksin kasutada õpetust/juhendit lehelt: PHP soap extension error: Error Fetching http headers (kuigi antud lehel räägitakse headeritest on antud lahendus toiminud ka timeoutide korral suurte failidega.)

Märksõnad:

$client = new SoapClient($wsdl, array("connection_timeout"=>15));
ini_set('default_socket_timeout', 180);

Comments are currently closed.

See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.